Home » Nieuws » Nominaties voor “De lege doos” 2015

27-04-2015

De lege doos

Deze ludieke prijs willen we schenken aan een model, product of persoon die zich het voorbije jaar bijzonder ONverdienstelijk maakte inzake Evidence Based HRM door onzin te (helpen) verspreiden of ongefundeerde beweringen te maken. Een lege doos is iets waarvan de inhoud bij nader toezien bijzonder mager of onzinnig is. Het kan ook om een persoon gaan, waarbij we niet bedoelen dat deze persoon compleet leeghoofdig is: hij of zij is eerder naïef of herhaalt blind de beweringen van iemand anders (de oorsprong van de lege doos zou een doos zijn die een radiosignaal gewoon versterkt…). Maar iemand die een lege doos koopt, voelt zich achteraf ook wel eens bedrogen. Net zomin als de verkozene moeten we de lege doos niet al te ernstig nemen… ;-D

 

We hebben enkel nominaties aanvaard waarvoor voldoende literatuuronderzoek is kunnen gebeuren door onze vrijwilligers.

 

De genomineerden voor dit jaar zijn:

  • Product: Insights Discovery
  • Model: 70:20:10 model van Charles Jennings (Australië – erg populair in België)
  • Persoon: Cor Keijser (Management Drives, Nederland)
  • Persoon: Rik Vandenberghe van ING Bank België.
  • Persoon: Jef Colruyt, CEO van warenhuisketen Colruyt (België)
  • Persoon: Wouter Torfs, CEO van verkoopketen Schoenen Torfs(België)

 

Insights Discovery kent een sterke opmars en is goed bezig marktaandeel van MBTI af te snoepen. Dit ondanks het feit dat de vragenlijst eveneens gestoeld is op de toch wel waanzinnige theorie van “praatjesmaker en profeet” (www.skepsis.nl) Carl Gustav Jung en er bovendien geen enkel peer-reviewed artikel verscheen over de psychometrische betrouwbaarheid en validiteit van deze test. De test werd evenmin ter beoordeling voorgelegd aan de COTAN-commissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Sterke beweringen en geen enkel onafhankelijk, peer-reviewed gepubliceerd wetenschappelijk bewijs dus (zie: http://evidencebasedhrm.be/insights-discovery-r/). Maar wel mooi verpakt. Een lege HR-doos dus.

 

Het 70:20:10 model van Charles Jennings verspreidt zich als een slechte meme in Nederland en België. Het levert organisaties een mooi maar vals excuus om te besparen op opleidingen. Het model heeft zich negatief onderscheiden omwille van meerdere feiten. Niet alleen blijken de cijfers totaal niet te kloppen (zie bij J – Jennings in het trefwoordenregister of de link achteraan deze paragraaf), bovendien nemen zogenaamde wetenschappers wiens onderzoek zogenaamd aan de basis lag van het model publiekelijk afstand. Daarenboven is het ook een typisch voorbeeld van de is/ought redenering of natuurlijke drogredenering (Hume) waarbij wat men vindt in de natuur ook onmiddellijk als normatief beschouwt. Zonder onderbouwde redenering moeten we dat soort is/ought redenering echter sterk betwijfelen. Er is zoveel mis met de beweringen dat een bespreking hiervan enorm uitgebreid werd. U vindt een korte schematische evaluatie én uitgebreide bespreking via http://evidencebasedhrm.be/702010-framework-jennings/

 

Cor Keijser die in persoonlijke correspondentie stelt dat Management Drives geen psychologisch instrument is, maar andere websites verwijzen naar hem als onderzoeker van dit “psychologisch model”… Cor Keijser stelt dat het instrument verder wordt ontwikkeld, maar dat “over dat proces en met wie wij dat soort zaken oppakken” hij “geen verdere mededelingen” doet. Management Drives is sinds kort ook in Nederland populair en heeft zich op tal van vlakken negatief onderscheiden: de onderliggende theorie is voornamelijk gebaseerd op ideeën van psycholoog Clare Graves (wiens wetenschappelijke gegevens uit de jaren 1950 echter grotendeels zouden verloren zijn gegaan bij het opruimen van zijn schuur) en van Ken Wilber – een filosoof die natuurlijke selectie verwerpt en dweept met proponenten van Intelligent Design. Het model lijkt zowel theoretisch een lege doos, als problematisch op psychometrisch vlak. Bovendien belemmert de weigering tot verdere mededelingen een objectieve analyse van de psychometrische kwaliteiten. Zie voor een bespreking: http://evidencebasedhrm.be/management-drives-en-spiral-dynamics/ Binnenkort verschijnt ook in het tijdschrift “Wonder en is gheen wonder” van Skepp een artikel over dit model.

 

Rik Vandenberghe, CEO en tevens verantwoordelijke voor Human Resources bij ING België. De bank haalde zich in 2015 (terecht) de gram van de vakbonden op de hals nadat de ondernemingsraad van januari een grote transformatie van de afdeling ‘Learning en Development’ toelichtte, grotendeels gestoeld op het hiervoor vermelde 70:20:10 model. Hierdoor kon ING België NV volgens een vakbond een grote besparing realiseren door het aantal medewerkers van de afdeling Learning en Development van 29 naar 16 mensen terug te brengen en het vormingsaanbod danig terug te schroeven. Nochtans bezorgde een van onze leden aan Brigitte Ballings (verantwoordelijke voor vorming en interne promotor van het model) de evaluatie van het 70:20:10. Het kon de HR-verantwoordelijken dus blijkbaar niet deren dat het 70:20:10 model langs geen kanten deugt. De arme vakbonden voelen wel enige nattigheid, maar ze zijn duidelijk niet vertrouwd met de kritiek op 70:20:10. In 2008 berichtte psychologe en journaliste Dominique Haijtema al dat de voorlichtingsdienst van ING Nederland liet weten dat elke divisie zelfstandig mocht beslissen welke persoonlijkheidsinstrumenten ze mogen gebruiken, wat de deur natuurlijk openzet voor ondeugdelijke methoden want men kan niet verwachten dat leken psychologische modellen kunnen of zullen beoordelen. ING heeft sindsdien blijkbaar nog niets bijgeleerd inzake evidence based werken op HR-vlak. Deze nominatie van Rik Vandenberghe doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van ING België als bank.

 

De warenhuisketen Colruyt mag dan wel zijn imago als no-nonsense en prijzenbreker koesteren, over zijn CEO vallen heel wat bedenkingen te maken. Jef Colruyt laat sinds 2014 het hoofdkantoor van Colruyt in Halle regelmatig “energetisch zuiveren” door een externe persoon waarbij deze man zingt, muziek maakt en kruiden verbrandt. De bedoeling zou zijn om negatieve herinneringen bij hem en het personeel te verdrijven. Jef Colruyt raakte naar verluidt gefascineerd door deze methode na een herbronning in een hindoeïstisch klooster. Hij verdient de prijs omdat hij dit niet alleen tot zijn privésfeer beperkt (mensen hebben het recht om de grootste onzin te geloven), maar omdat hij vindt dat dit voor al de werknemers een positief effect kan hebben. De onzinnige energetische zuivering wordt dan ook in alle lokalen toegepast om de negatieve herinneringen bij alle medewerkers te verjagen. Deze nominatie van Jef Colruyt doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van Colruyt als warenhuisketen.

 

 

Wouter Torfs van de gelijknamige schoenenketen Schoenen Torfs is in hetzelfde bedje ziek. Het bedrijf is dan wel werkgever van het jaar (hij gaat lief om met zijn personeel…), dit doet niets af aan het feit dat hij heel wat onzin promoot. Met de regelmaat van de klok neemt hij niet alleen deel aan hoogst bedenkelijke praktijken, hij promoot ze boendien! Zo schreef hij in september 2011 een getuigenis over de “Quantum touch en OMR-methode” (“overwin je probleem in 100 oogbewegingen”): “Enigszins sceptisch onderging ik 1 OMR sessie bij XXX…..en het resultaat was werkelijk behoorlijk spectaculair. Waar ik voordien immers een pak irritatie voelde bij het zien van deze persoon, stel ik nu vast dat die gevoelens van irritatie, voor het grootste deel zijn verdwenen wat de samenwerking natuurlijk prettiger en constructiever maakt XXX introduceerde mij bovendien in een OMR methodiek om vlot toegang te krijgen tot een gewenste stemming: op regelmatige basis beoefen ik die techniek en ondervind ik het positieve effect!”. Eerder gaf hij ook al aan gefascineerd te zijn door NLP. Recent kwam hij opnieuw in het nieuws met zijn twitterbericht over een spirituele meditatiereis in China.

Deze nominatie van Wouter Torfs doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van schoenenzaak Torfs.

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad