Home » Blog » Nog maar eens bewezen: een goede test is beter dan een goede expert

22-11-2013

Ik herinner mij een praatje dat ik in 2006 hield voor een Limburgs HR-gezelschap waar ik verbaasd was door stellingen als dat men ‘geen testen nodig had’ voor aanwervingen en dat men vooral ‘aanwierf vanuit de buik’ en daar ‘de beste ervaringen mee had’. Ik had toen al weet van de problemen met de menselijke beoordeling van sollicitanten. Toen ik wees op de betere voorspellende kracht van tests, viel agressie mij te beurt.

We mogen dan geëvolueerd zijn om de mate van vriendelijkheid van iemand goed in te schatten, dat betekent nog niet dat we geëvolueerd zijn om een zeer recent fenomeen in het menselijk bestaan accuraat te kunnen beoordelen: namelijk potentiële werkprestaties in een moderne maatschappij.

Een nieuwe meta-analyse (Kuncel et al., 2013) bewijst nog maar eens hoe zelfs experts hun eigen kunde systematisch overschatten. Kahneman stelde het reeds eerder: we hebben teveel vertrouwen in ons eigen oordeel.

 

Deze meta-analyse onderzocht en vergeleek de voorspellende kracht van ofwel ‘mechanistische’ methodes (bijv. het gebruik van degelijke tests) versus klinische en ‘holistische’ beoordelingen (waarbij men mechanische met klinische combineert).  Mechanistische methodes waren superieur en opmerkelijk was dat een combinatie van mechanistische en menselijke/klinische beoordelingen leidde tot een verslechtering van de voorspellende kracht. Voor het voorspellen van toekomstige werkprestaties deed  een mechanistische methode het zelfs 50% beter dan een ‘holistische combinatie’.

 

Dat het bovendien ging om experts die de functie en de organisatie goed kenden en zij over alle informatie over de kandidaten beschikten, is erg verrassend. Ze beschikten immers over meer informatie dan uit de mechanistische combinatie werd gehaald,maar maakten ze gemiddeld 25% slechtere aanwervingsbeslissingen.

Net zoals heel wat prakkiserende klinisch psychologen denken dat ze beter kunnen een diagnose stellen dan een goede testbatterij, baseren de meeste recruteerders en selectieprofessionals zich op een ‘holistisch benadering’. Ze baseren zich met andere woorden eerder op geloof en negeren de overvoed aan bewewijzen (Highhouse, 2008, blz. 375).

De onderzoekers zijn overigens pessimistisch: ze geloven niet dat klinische/menselijke beoordelingen gauw zullen plaats ruimen voor mechanistische beoordelingen. Het menselijke zelfbedrog is immers uitermate hardnekkig, ja zelfs ‘biologisch verankerd’ (hardwired).

 

1 Reactie op “Nog maar eens bewezen: een goede test is beter dan een goede expert”

  1. Hoe de selectie “uit de buik” werkt kan ik illustreren uit ondervinding. Twee voorbeelden.

    Men zoekt technici met “Hands on” mentaliteit. Men wil mensen selecteren die zich goed voelen op de vloer, tussen de machines. Om die te selecteren zet men die in een vergaderzaal tussen twee of drie mensen die gewoonlijk weinig van techniek kennen. Welke kandidaat scoort in die situatie het best?

    Men zoekt mensen die “out of the box” kunnen denken. Als men dan een kandidaat heeft met een brede kijk, die werkelijk in staat is om zaken anders te bekijken, dan wordt die niet geselecteerd omdat hij niet “gefocust” is.

Reageer

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad