Home » Nieuws » Maxime Loose wint Het Volle Verstand 2016. F. Laloux De Lege Doos!

01-10-2016

Het volle verstand

Deze ludieke prijs wordt toegekend aan een persoon or organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door evidence-based werken binnen HR te promoten. Mensen die bij hun volle verstand zijn, zijn niet alleen slim maar ook wijs. Ze zijn wijs in de zin dat ze zich bewust zijn van de vele biases en valkuilen van ons denken en stellen zich voortdurend twee vragen: “Is dat wel zo?” en “Maak ik mezelf nu niets wijs?” De winnaar van de prijs werd gekozen omdat hij/zij met een groot hart de boodschap om evidence based te werken heeft gepromoot of alle eer heeft aangedaan. Er werd een grote intellectuele inspanning geleverd of bijzondere moed getoond.

 

De jury (de Raad van Bestuur) besloot unaniem om de prijs van Het Volle Verstand in 2016toe te kennen aan Maxime Loose, een vrij jonge ambtenaar van de Vlaamse Overheid die zich al jaren inzet om evidence of science-based werken binnen en buiten de Vlaamse overheid te doen ingang vinden. Zo zorgde hij voor informatie op de website van de Vlaamse overheid maar doet hij ook zijn duit in het zakje op sociale media zoals Twitter. De prijs werd op vrijdag 23/9/2016 overhandigd aan Maxime in het bijzijn van zijn trotse collega’s. Wij hopen dat deze prijs hem zal aanzetten om nog met meer moed voor evidence based hrm te gaan, inclusief klaar en duidelijk ‘debunken’ van onzin in combinatie met voorlichting.

 

Naast laureaat Maxime Loose krijgt ook minister Lodewijk Asscher een eervolle vermelding. Deze Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte zich verdienstelijk door zijn pleidooi naar onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie. Met het door hem gelanceerde onderzoeksprogramma “Vakkundig aan het werk” legde de minister de basis voor een op kennis gebaseerd arbeidsmarktbeleid. De huidige praktijk is dat veel gemeenten die arbeidsmarktbeleid nu te vaak baseren op ongefundeerde aannames en normatieve standpunten vanuit de partijpolitieke kleur van het gemeentebestuur. Met de eervolle vermelding spreken we onze waardering uit voor mensen in alle geledingen van de maatschappij, en dus in casu ook politici, die hun beleidsdaden in het brede HR-veld willen baseren op wetenschappelijk onderzoek.

 

 

De lege doos

Deze ludieke prijs willen we schenken aan een model, product of persoon die zich het voorbije jaar bijzonder ONverdienstelijk maakte inzake Evidence Based HRM door onzin te (helpen) verspreiden of ongefundeerde beweringen te maken. Een lege doos is iets waarvan de inhoud bij nader toezien bijzonder mager of onzinnig is. Het kan ook om een persoon gaan, waarbij we niet bedoelen dat deze persoon compleet leeghoofdig is: hij of zij is eerder naïef of herhaalt blind de beweringen van iemand anders (de oorsprong van de lege doos zou een doos zijn die een radiosignaal gewoon versterkt…). Maar iemand die een lege doos koopt, voelt zich achteraf ook wel eens bedrogen. Net zomin als de verkozene moeten we de lege doos niet al te ernstig nemen… ;-D

 

De ongelukkige laureaat van 2016 is Frederic Laloux, de man die enorme onzin verspreidde via zijn boek ‘Reinventing Organizations’ (zie de recensie elders op deze site). Wij contacteerden hem maar de prijs werd niet door hem afgehaald…

 

Maar de Raad van Bestuur wenste daarnaast ook een oneervolle vermelding toe te kennen aan de Antwerp Management School omdat zij onder andere mee hielp deze onzin te verspreiden door Laloux en zijn boek een forum te geven om zijn klinkklare nonsens te verspreiden.

 

 

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad