Voor communicatieve vaardigheden bestaan heel wat opleidingen. Er zijn twee wetenschappelijke domeinen die interactie of communicatie tussen mensen bestuderen.

Eén ervan is vrij ontoegankelijk en weinig praktisch: de conversatieanalyse.

Een tweede domein is het onderzoeksdomein van het interpersoonlijk circumplex (er wordt vaak naar gerefereerd als de roos van Leary). U vindt betrouwbare informatie over het interpersoonlijk circumplex op volgende plaatsen:

website: http://www.vcu.edu/sitar/

website: www.behaviortestplatform.com (handleiding NIAS)

boek: Circumplex Models of Personality and Emotions (Plutchick & Conte – uitgegeven door American Psychological Association)

boek: Rond Leiderschap. De brug tussen wetenschap en praktijk (Patrick Vermeren – uitgegeven door Academia Press)

Ik ben ongeduldig of erger mij snel en daardoor communiceer ik te direct of te hard

Hiervoor is eventueel een groepstraining, maar meer nog een indivuele coaching of individuele therapie geschikt.

Op basis van een studie van Chambless & Ollendick (2001) bevelen wij aan dat u op zoek gaat naar een coach of therapeut die zogenaamd protocollair werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Daarbij volgt de behandelaar een protocol waarvan bewezen is dat het in de meeste gevallen het meest effectief is. De coach of therapeut zal daarbij volledige transparantie verschaffen over de gevolgde methode.

Vermijd coaches of therapeuten die zogenaamd ‘eclectisch’ werken, wat vrij vertaald zoveel betekent als dat men kijkt wat er zogenaamd het beste past (bij de coach en therapeut of bij de gecoachte persoon, alhoewel men steeds zal beweren dat het bij de gecoachte persoon moet passen). Besef dat wanneer u kiest voor een onbewezen aanpak zoals regressietherapie, NLP, hypnotherapie, narratieve therapie, transactionele therapie of coaching, psychodynamische therapie of coaching, gestalttheraie, existentionele coaching en psychoanalyse… u n gok neemt waarbij uw psychische gezondheid mogelijk in het gedrang komt (Huub Buijssen, 2010)

Ik voel mij in bepaalde situaties geremd (Ik wil assertiever worden)

Voor deze problematiek of uitdaging zijn er grosso modo twee mogelijkheden:

  1. Een groepstraining bestaande uit twee luiken: een luik dat u aanleert hoe u, op basis van protocolaire behandelingen (meestal Cognitieve GedragsTherapie) uw angst kan duiden (inzicht, normaliseren) en kan overwinnen. Een tweede luik bevat dan het inoefenen van vaardigheden. Een training die echter alleen maar vaardigheden aanreikt, gaat voorbij aan het feit dat mensen die angst ervaren (bijna ALTIJD het geval bij remmingen of niet assertief genoeg zijn) deze vaardigheden niet zullen durven inzetten.
  2. Een individuele begeleiding door een in CGT opgeleide coach, of therapeut (zie nuttige links)

Ik wil mijn communicatievaardigheden verbeteren

Hiervoor is een vaardigheidstraining of een individuele coaching geschikt, alnaargelang het budget dat u er kan aan besteden.

Een algemeen interactiemodel vindt men terug in het interpersoonlijk circumplex (zie hoger). Verder werd onderzoek gepubliceerd naar de impact van directieve/controlerende taal (bvb. “je moet”) en ondersteunende taal (“je zou kunnen”). Ook over conflicten en conflictoplossende vaardigheden bestaan wetenschappelijke publicaties.

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad