Alle activiteiten die nodig zijn om onze doelstellingen en onze visie op 10 jaar te bereiken.

Hiertoe behoren ondermeer:

  • het opzetten van een website (deze) waar mensen kwalitatief hoogstaande informatie kunnen vinden inzake evidence based praktijken.
  • het ondernemen van acties om leden te werven die het (strenge) charter willen onderschrijven
  • het ondernemen van acties om “evidence based hrm” onder de aandacht te brengen
  • het ondernemen van acties om niet-wetenschappelijke modellen aan de kaak te stellen
  • het ondernemen van acties tegen malafiede aanbieders die bewust misleiden

De vzw Evidence Based HRM mag statutair alle acties ondernemen die het wil ter bevordering en verdediging van haar maatschappelijk doel.

Daarom zullen regelmatig artikels verschijnen, die zowel positieve steun voor een bepaalde aanpak kunnen betekenen, als kritische artikels.

Het aandeel kritische artikels zal vermoedelijk het leeuwendeel in beslag nemen, omdat er nu eenmaal veel onzin in de HR-wereld rondwaart…

De vzw kan ook overgaan tot juridisch actie tegen aanbieders waarvan zij vermoedt dat ze niet bona fide zijn. Heel wat aanbieders zijn immers zelf vaak niet beslagen in psychologische theorieën en/of nemen er de moeite niet voor zich degelijk te informeren. Onwetendheid kan moeilijk kwalijk genomen worden. Anders is het wanneer claims worden gedaan die totaal niet kloppen en duidelijk de bedoeling hebben mensen te misleiden of te verleiden. De vzw zal in het bijzonder waakzaam zijn op gemakkelijke claims zoals “wetenschappelijk bewezen” of “wetenschappelijk onderbouwd”.

Deel deze pagina

Zoek op de website

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief. Nooit commercieel, maar altijd informatief!

Evidence Based Partners (klik door)

ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad