De vzw Evidence Based HRM werd op 7/12/2018 opgeheven en is in vereffening.
U vindt in de toekomst het trefwoordenregister terug via vzw SKEPP: www.skepp.be.